Kompendium wiedzy na temat alimentów na dziecko – komu przysługują i jak ich dochodzić

Home  >>  Bez kategorii  >>  Kompendium wiedzy na temat alimentów na dziecko – komu przysługują i jak ich dochodzić

Kompendium wiedzy na temat alimentów na dziecko – komu przysługują i jak ich dochodzić

On Luty 15, 2017, Posted by , in Bez kategorii, With Możliwość komentowania Kompendium wiedzy na temat alimentów na dziecko – komu przysługują i jak ich dochodzić została wyłączona

Alimenty to rodzaj obowiązkowego świadczenia, które ma na celu pokrycie części lub całości kosztów utrzymania osoby upoważnionej do pobierania alimentów. Wbrew pozorom nie muszą one być zasądzone jedynie prawomocnym wyrokiem. Równie dobrze strony mogą dojść do polubownego porozumienia poza drogą sądową.

Alimenty na dziecko

W momencie kiedy rodzice nie pozostają w związku lub istnieją inne czynniki, które obligowałyby jedną ze stron do regulowania rat alimentacyjnych powstaje obowiązek utrzymywania tudzież współdzielenia kosztów utrzymania potomstwa. Jak tego dochodzić? Sędziowie i specjaliści radzą, aby rodzice próbowali porozumiewać się poza drogą sądową. Aby posiadać dokument, który potwierdzałby zawarcie umowy polubownej można sporządzić umowę – na przykład w obecności notariusza. Powinny się w niej znaleźć wszystkie informacje dotyczące wysokości i częstotliwości opłacania rat alimentacyjnych.

  • Jak długo płaci się alimenty na dziecko?

Wbrew obiegowej opinii obowiązek alimentacyjny pozostaje podtrzymany nie do momentu uzyskania przez dziecka pełnoletniości, ale do momentu jego usamodzielnienia się – czyli na przykład do chwili kontynuowania nauki (maksymalnie do 26 roku życia). Jeżeli dziecko może później samo się utrzymać, ale żyje w niedostatku także ma prawo do ubiegania się o kontynuowanie uzyskiwania pomocy finansowej ze strony rodzica lub dotychczasowego opiekuna prawnego.

W momencie ubiegania się o alimenty drogą sądową konieczne jest skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do przedłożenia przed sądem. To właśnie na ich podstawie sędzia wydaje wyrok o obowiązek uiszczania rat alimentacyjnych a także o ich ewentualnej wysokości – jeżeli wymogi i możliwości obydwu stron postępowania znacząco od siebie odbiegają. Również na sali sądowej zaleca się jednak, aby dochodzić do polubownego porozumienia. O tym jak przygotować się do postępowania alimentacyjnego warto dowiedzieć się bezpośrednio od specjalisty. W poszukiwaniu źródła godnego polecenia natknęliśmy się na stronę – adwokat kraków prawo rodzinne.

  • A co w sytuacji kiedy rodzic stroni od płacenia alimentów?

Strona uprawniona do pobierania świadczeń alimentacyjnych w sytuacji kiedy nie otrzymuje należnych środków ma prawo do wytoczenia postępowania egzekucyjnego. Jeśli nie przynosi to spodziewanych efektów a pieniądze ze świadczeń alimentacyjnych są niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania istnieje możliwość pobrania należnych środków z Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty nie tylko na dziecko

Zgodnie z prawem rodzinnym alimenty przysługują nie tylko dzieciom, ale również innym osobom. To rodzice mają prawo domagać się od swoich dojrzałych pociech pomocy materialnej jeżeli żyją w niedostatku. W niektórych sytuacjach do świadczeń mogą przystąpić także byli małżonkowie lub małżonkowie pozostający w separacji. Pomoc finansowa przysługuje też osobom, które sprawowały pieczę nad małoletnim dzieckiem – dziadkowie, opiekunowie prawni i spowinowaceni.

Czy można ustrzec się przed alimentami?

W niektórych sytuacjach nie. Dzieci, których rodzice nie zajmowali się nimi należycie a mimo wszystko żądane są od nich alimenty mogą starać się o całkowite oddalenie powództwa. Niemniej jednak sędziowie w tej kwestii bywają nieprzychylni do podobnych wniosków. Ich celem jest bowiem wydawanie sprawiedliwych wyroków, które pozwolą wszystkim żyć na godnym poziomie. Warto również pamiętać, że przy określaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę faktycznych zarobków, ale możliwości zarobkowych pozwanego.

Comments are closed.