Pomoc prawna podczas starania się o alimenty

Home  >>  Bez kategorii  >>  Pomoc prawna podczas starania się o alimenty

Pomoc prawna podczas starania się o alimenty

On Luty 21, 2017, Posted by , in Bez kategorii, With Możliwość komentowania Pomoc prawna podczas starania się o alimenty została wyłączona

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy przede wszystkim od potrzeb zarobkowych i majątkowych danej osoby. Bierze się pod uwagę wymagania finansowe rodziców. Zasądzone alimenty muszą być realne i możliwe do spłacenia. Aby uzyskać alimenty niezbędne jest podanie Sądowi kosztów utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty

Ustalając wysokość środków niezbędnych do utrzymania dziecka, sąd powinien przede wszystkim brać pod uwagę fakt, że zarówno małżonkowie jak i ich dzieci mają prawo do życia na podobnej stopie życiowej. Dlatego bierze się pod uwagę nie tylko dochody z pracy, ale także wspólny majątek, czy dochody z wynajmu mieszkania. W pozwie należy podać:

– odpis aktu urodzenia dziecka,

– odpis aktu małżeństwa,

– zaświadczenie o wysokości zarobków, ewentualnie o tym, że jest się osobą bezrobotną,

– zaświadczenie o kosztach poniesionych na utrzymanie dziecka, może to być wyżywienie, koszty związane z wymaganiami dotyczącymi jego wieku oraz uzdolnień i zainteresowań,

– zaświadczenie od specjalisty stwierdzające na przykład konieczność regularnego przyjmowania przez dziecko leków,

– zaświadczenie o zajęciach dodatkowych dziecka,

– rachunki opłat i faktury za zakupione przedmioty.

Kto jest objęty obowiązkiem alimentacyjnym?

Jakub: „Obowiązek alimentacyjny wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzice zobowiązaniu są do świadczenia względem dziecka odpowiednich finansowych zobowiązań, chyba, że majątek dziecka wystarcza na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Co ciekawe na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny także wobec dziecka pełnoletniego, które nie jest w stanie się jeszcze samodzielnie utrzymać. Obowiązek alimentacyjny w dalszej kolejności zachodzi wówczas, gdy osoba nie jest w stanie sama pokryć kosztów utrzymania dziecka. W praktyce obowiązek alimentacyjny przechodzi na dziadków i rodzeństwo”.

Zabezpieczenie alimentów

W sprawach o alimenty zabezpieczenie roszczeń pozwala na uzyskanie niezbędnych kosztów utrzymania osobie uprawionej w trakcie postępowania o alimenty. Pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia alimentów znajdziemy wchodząc na stronę –  porady prawne katowice adwokat. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest konieczne wskazanie, że jego brak uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. Wniosek składa się zarówno na piśmie, ale można też ustnie do protokołu.

Żądanie obniżenia alimentów

Istnieją sytuacje, gdy można zażądać obniżenia alimentów.

(A) Przede wszystkim podstawowymi powodami do obniżenia wysokości zasądzonych alimentów może być zmniejszenie się możliwości zarobkowych, na przykład związane z wypadkiem, chorobą, a także ze zwolnieniami grupowymi.

(B) Inną opcją jest podjęcie pracy przez osobę uprawioną do otrzymania alimentów. Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i decyduje się na pracę zarobkową, to alimenty mogą być znacznie niższe. Oczywiście w każdej sytuacji niezbędne jest zbadanie sprawy przez sąd. Może on się przychylić do żądania, ale tylko jeżeli będzie to zgodne z dobrem dziecka. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od uzasadnionych potrzeb małoletniego. W trakcie postępowania alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę różne kwestie, dlatego także w przypadku żądania obniżenia ich wysokości powinno dojść do dokładnej analizy wszystkie aspektów. Pozew kieruje się do Sądu Rejonowego, do Wydziały Rodzinny i Nieletnich. Opłata sądowa za obniżenie alimentów wynosi pięć procent od wysokości przedmiotu sporu, ale nie może być mniejsza niż trzydzieści złotych.

Comments are closed.